miłosz kłosowicz   

Certyfikowany konsultant SAP R/3   

   

:: Projekty

Mittal Steel Poland S.A.

Programowanie ABAP w obszarze MM/SD/FI/CO :
raporty, interfejsy do systemów zewnętrznych,
formularze Smart Forms, rozszerzenia systemu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Projekt i realizacja portalu korporacyjnego przy użyciu SAP Enterprise Portal 6.0 SP3.
Integracja raportów SAP BW w SAP Enterprise Portal.
Projektowanie aplikacji w SAP BW (WebEx, BSP) dla potrzeb portalu.
Konfiguracja uprawnień w SAP BW/SAP EP.

Isuzu Motors Polska
sp. z o.o.

Projekt i wykonanie aplikacji ABAP do połączenia modułu SAP WM z terminalami radiowymi SYMBOL do skanowania kodów kreskowych.
Wykonanie konfiguracja terminali radiowych.
Modyfikacje modułu HR związane z rejestracją czasu pracy.
Opracowanie aplikacji intranetowej do rejestracji czasu pracy w R/3 HR (technologie RFC/PHP).
Prace ABAP w module HR: modyfikacje infotypów, tworzenie niestandardowych raportów.

Prolog sp. z o.o.

Realizacja interfejsów pomiędzy systemem SAP R/3 (moduły FI, FI-CO, HR) i systemem branżowym PLUS, przy wykorzystaniu technologii ALE/IDOC oraz Java Connector

Wella Polska sp. z o.o.

Realizacja interfejsu EDI pomiędzy systemem SAP R/3 i platformą Xtrade, przy wykorzystaniu technologii IDOC i serwera SAP Business Connector.
Opracowanie raportów ABAP związanych z interfejsem EDI.
Przeniesienie konfiguracji interfejsu EDI z wersji 4.5 na 4.6.

Bank BPH PBK S.A.

Wdrożenie modułu HR-PD Rekrutacja.
Opracowanie interfejsu internetowego dla modułu rekrutacji SAP R/3 (technologia RFC).
Opracowanie interfejsu pomiędzy modułem ocen pracowniczych SAP R/3 a aplikacją zewnętrzną (technologia BAPI/RFC).
Wykonywanie rozszerzeń infotypów HR.
Pisanie raportów w języku ABAP/4.

Phillip Morris Polska

Tworzenie aplikacji do obsługi przesunięć magazynowych z wykorzystaniem czytników kodów paskowych w postaci programów dialogowych ABAP/4.
Tworzenie raportów związanych z modułami: gospodarki magazynowej, dystrybucji i systemem zarządzania projektami.

Daewoo Towarzystwo
Ubezpieczeniowe S.A

Tworzenie interfejsów dla systemu SAP R/3 z wykorzystaniem technologii batch-input, OLE, RFC.
Opracowanie aplikacji do zarządzania papierami wartościowymi.
Projektowanie raportów z wykorzystaniem środowiska ABAP/4.
Projektowanie rozszerzeń systemu R/3 z wykorzystaniem środowiska ABAP/4.

Classen-Pol S.A.

Projektowanie raportów w ABAP/4 w zakresie modułów: SD, MM, FI-CO.
Realizacja interfejsów EDI przy użyciu technologii ALE-IDOC, SAP Business Connector.

Alstom T&D S.A.
Zakład Transformatorów Mikołów

Tworzenie interfejsów dla systemu SAP R/3 z wykorzystaniem technologii batch-input, OLE, RFC, IDOC.
Projektowanie raportów w ABAP/4 w zakresie modułów: SD, FI-CO.

Polkomtel S.A.

Opracowanie przypadków i scenariuszy testowych dla modułów finansowych (FI-CO) i logistycznych (MM-SD).
Automatyzacja testów przy użyciu narzędzi Rational Team Test.

Energis Polska Sp. z o.o.

Projekt połączenia systemu SAP R/3 z serwisem internetowym do Rekrutacji (technologia COM+,RFC).
Prace programistyczne ABAP/ w module HR-PD.

(c) Miklobit 2003-2006